DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

469

Dương Công Duy

Quảng Nam

2

470

Danh Hiệp

Kiên Giang

8

471

Trịnh Lập

Thái Bình

6

472

Trần Anh Thắng

Cần Thơ

4

473

Nguyễn Phong Hoàng

Phú Yên

15

474

Thạch Công Thịnh

Hà Giang

6

475

Trịnh Nhân Hiếu

Quảng Ngãi

15

476

Tăng Hùng Sơn

Sóc Trăng

4

477

Trương Bá Hưng

Bạc Liêu

1

478

Trịnh Lâm Tuyền

Sóc Trăng

5

479

Châu Ngọc Quý

Bình Thuận

1

480

Nguyễn Cảnh Hùng

Nghệ An

9

481

Tăng Quầy

Sóc Trăng

11

482

Phạm Quốc Nhi

An Giang

1

483

Lư Thế Phương

Hà Nội

3

484

Nguyển Văn Châu

Trà Vinh

6

485

Nguyễn Minh Trường

Hà Nội

10

486

Đặng Thiện Chân

Hà Tĩnh

4

487

Trần Văn Hồng

Phú Yên

5

488

Nguyễn Sỹ Dũng

Kon Tum

11

489

Vũ Tiến Dũng

Quảng Ninh

8